• JETRO tổ chức Chương trình Kết nối kinh doanh ngành hàng gia dụng Nhật Bản Good Goods Japan 2017

    Vào ngày 30/11, Tổ chức Xúc tiến thương mai Nhật Bản JETRO đã tổ chức sự kiện mang tên “Good Goods Japan 2017” nhằm kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp Nhật Bản hiện đang kinh doanh mặt hàng nhu yếu phẩm hàng ngày, tạp hóa với các đơn vị nhập khẩu cũng như kinh doanh bán buôn, bán lẻ của Việt Nam.

  • Title Text

    A sentence or two describing this item.

    Title Text

    A sentence or two describing this item.